Education & Communication Events & Activities Featured News Reports

CLINICAL GUIDELINES FOR PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF PATIENT WITH COVID-19 IN ACUTE HOSPITAL SETTING IN NEPAL

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोराना भाइरस रोगको कारण स्वास्थ्यमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्याहरुकोे फिजियोथेरापी सम्बन्धीत आधिकारिक निर्देशिका नेपाल फिजियोथेरापी संघले तयार गरी सम्पूर्ण फिजियोथेरापिष्ट सामू ल्याएको छ । यस निर्देशिका WCPT द्वारा प्रकाशित निर्देशिकामा आधारित रही नेपालको स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य स्थिति, […]

Events & Activities

Table Tennis Tournament among Physios

Are you interested With the motive to encourage physical activity and sports,  NEPTA is planning to organise a Table Tennis Tournament for all the Physios. 1) Mens Single 2)Womens Single 3) Mens Double 4)Womens Double 5) Mixed Double More details […]